Nowy okres zasiłkowy w świadczeniu 500+

W 2021 r. świadczenie „500 plus” zostanie przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 r. będą przyjmowane:

od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną;

od 1 kwietnia 2021 r. – w Ośrodku Pomocy Społecznej

nowe wnioski trzeba będzie złożyć na WSZYSTKIE DZIECI!

Gdzie składać wniosek o 500 plus?

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka lub opiekun prawny dziecka.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

W Gminie Koziegłowy organem realizującym wypaty i przyjmującym wnioski na świadczeniach 500+ jest

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

mieszczący się od adresem:

Koziegłowy, Plac Moniuszki 20